Dự án sản xuất ngành dệt may

  • TỔNG CÔNG TY  MAY VIỆT NAM (VINATEX)
  • TỔNG CÔNG TY MAY NAM ĐỊNH.
  • TỔNG CÔNG TY MAY  ĐỨC GIANG.
  • TỔNG CÔNG TY DỆT MAY HÒA THỌ.
  • TÔNG CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI (HANOSIMEX).
  • CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HÀ BẮC.