Kế hoạch bảo trì

Kế hoạch bảo trì ngăn ngừa rủi ro

PMP1

Kế hoạch này bao gồm tất cả kiểm tra định kỳ, bảo trì thường xuyên cho các thiết bị khí nén của bạn một cách chủ động. Những nhân viên được đào tạo và cấp chứng nhận của chúng tôi sử dụng phụ tùng chính hãng và dầu bôi trơn đặc chủng cho máy nén khí Atlas Copco để thay thế, bảo trì cho hệ thống máy nén khí của bạn. Đây là cách tốt nhất để giảm nguy cơ của các vấn đề đột xuất cho phép bạn tối ưu hóa quá trình sản xuất của bạn. Kế hoạch này có thể được tùy biến và điều chỉnh bất cứ lúc nào.

Lợi ích:

• Cải thiện độ tin cậy thiết bị nhờ phụ tùng chính hãng và chuyên gia kỹ thuật của hãng.
• Chi phí ổn định được tính toán và lên kế hoạch trước giúp bạn cân bằng ngân sách bảo trì của bạn
• Loại bỏ việc khách hàng phải dự trữ hàng hóa và quản lý bằng cách cho phép các chuyên gia của hãng chăm sóc và bảo trì định kỳ.

Kế hoạch kiểm tra( kiểm tra định kỳ)

PMP2

Một hệ thống khí nén chỉ có thể được quản lý một cách hiệu quả nếu các dữ liệu thực tế của máy là có sẵn và được ghi chép một cách chi tiết cụ thể. Kế hoạch kiểm tra máy nén khí của Bách Việt bao gồm các chuyến thăm thường xuyên kiểm tra để có mọi hành động cần thiết để giữ cho hệ thống khí nén của bạn an vận hành an toàn, chủ động nhất. Kế hoạch kiểm tra là kiểm tra sức khỏe thường xuyên thiết bị, từ đó bất kỳ công việc liên quan đến những cải tiến tiếp theo có thể được trích dẫn riêng.

Lợi ích:

• Không có sự cố bất ngờ, lệ phí hàng năm xác định để thực hiện các cuộc kiểm  tra bao gồm tất cả phí nhân công và phí vận chuyển.
• Cải thiện độ tin cậy thiết bị nhờ làm theo các công việc kiểm tra, bảo trì thường xuyên của các chuyên gia.
• Tạo sự yên tâm cho khách hàng khi sử dụng máy nén khí.

PMP3Cố định giá dịch vụ cho bảo trì thường xuyên

Từ việc kiểm tra máy để lao động lần đề nghị, cố định Dịch vụ Giá cung cấp cho bạn một con đường rõ ràng để duy trì cài đặt máy nén khí của bạn. Kỹ thuật viên được đào tạo của Air Krafts đến cửa của bạn với tất cả các bộ phận cần thiết để hoàn thành công việc. Họ đảm bảo rằng máy tính của bạn chạy trong đó là cách effiecient nhất, với mức tiêu thụ năng lượng thấp hơn và ít nguy cơ chi phí bất ngờ do lỗi.

Lợi ích:

• Không có bất ngờ, một mức giá cố định để thực hiện các công việc bao gồm tất cả các chi phí đi lại, vật liệu và lao động
• Tất cả các nhà sản xuất khuyến cáo danh sách các hoạt động dịch vụ thực hiện và báo cáo chẩn đoán toàn diện sau mỗi lần đến kiểm tra máy.
• Giảm phải quản lý và dự trữ hàng tồn kho bằng cách cho phép nhà phân phối Atlas Copco chăm sóc.