Dự án sản xuất ngành cơ khí chính xác

  • CÔNG TY CP NH ENGINEERING
  • CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SEKI VIỆT NAM.
  • CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CƠ KHÍ JAT.
  • CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC HÀ NỘI.
  • CÔNG TY TNHH SƠN HÀ PHÁT