Dự án sản xuất ngành sữa

  • TỔNG CÔNG TY SỮA VIỆT NAM
  • CÔNG TY CP SỮA TH TRUE MILK
  • CÔNG TY CP SỮA QUỐC TẾ
  • CÔNG TY CP SỮA SỨC SỐNG MỚI VIỆT NAM
  • CÔNG TY CP NUTIFOOD VIỆT NAM
  • CÔNG TY CP SỮA CHUA MỸ