Dự án sản xuất ngành điện tử

  • CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ JING GONG VIỆT NAM.
  • CÔNG TY TNHH UNIGEN VIỆT NAM.
  • CÔNG TY TNHH M&C ELECTRICVINA
  • CÔNG TY TNHH GLASS TECH VINA
  • CÔNG TY TNHH TABUCHI VIỆT NAM